Notariusz we Wrocławiu

Wojciech Nowak

ul. Ruska 2, 50-079 Wrocław
tel. 71 79 11 890
tel. kom. 509 474 910
e-mail: kancelaria@wnowak.com.pl

Kancelaria Notarialna Wojciech Nowak

Notariusz

Notariusz Wojciech Nowak wita Państwa na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego dokonującą czynności, którym strony są obowiązane lub chcą nadać formę notarialną. Notariusz to powaga urzędu, wiedza i doświadczenie.

Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Nowaka gwarantuje najwyższą jakość świadczonych czynności notarialnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o Notariacie. Działając w oparciu o tradycje notariatu w Polsce zapewniamy  rzetelność oraz merytoryczne podejście do wykonywanych czynności. Profesjonalną obsługę zapewniają zatrudnieni w Kancelarii Notarialnej aplikanci notarialni gotowi udzielić wszelkich niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej informacji.

Wojciech Nowak jest prawnikiem od 30 lat, a notariuszem od 2007 roku. Był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego oraz sędzią w sądach cywilnych i pracy we Wrocławiu i Świdnicy. Wykonywał również zawód radcy prawnego będąc w tym czasie partnerem w największych międzynarodowych i polskich kancelariach prawniczych w Warszawie oraz Wrocławiu.

Zadaniem Notariusza jest czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron a notariusz Wojciech Nowak dokłada wszelkich starań, aby zasada ta zawsze była najwyższym dobrem.

Kancelaria Notarialna notariusza Wojciecha Nowaka jest przygotowana i dostosowana do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") i z związku z tym wdrożyła Politykę Prywatności Kancelarii Notarialnej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII NOTARIALNEJ NOT. WOJCIECHA NOWAKA


POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII NOTARIALNEJ DOSTĘPNA JEST DO WGLĄDU W KANCELARII.

 

Wojciech Nowak
Kancelaria notarialna

Umów się na wizytę

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje następujących czynności:

sporządza akty notarialne

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

sporządza poświadczenia

doręcza oświadczenia

spisuje protokoły

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisówWażne informacje

Przed wizytą u Notariusza, upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne dokumenty.

W razie pytań, służymy pomocą

Skontaktuj się

Wymagane dokumenty


Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego u notariusza
 1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów - wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dodatkowo, w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny odpis z KRS lub informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
  • warunki i data wydania działki,
  • numer rachunku bankowego,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział.
 2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
  • odpis zwykły z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów - wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dodatkowo, w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny odpis z KRS lub informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa lokalu,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
 3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów - przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
  • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dodatkowo, w przypadku w przypadku podmiotów gospodarczych - aktualny odpis z KRS lub informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON, NIP,
  • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
  • warunki i data wydania lokalu,
  • numer rachunku bankowego,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.
 4. TESTAMENT:
  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
  • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),
  • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
  • opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.
 6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
  • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
  • numer PESEL spadkodawcy.
 7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).

Kontakt i lokalizacja


Kancelaria Notarialna WOJCIECH NOWAK

tel. 71 79 11 890
fax.71 79 11 891
kancelaria@wnowak.com.pl

Telefony komórkowe:

Notariusz 509 474 910
Aplikant notarialny (Sekretariat) 506 003 081
Aplikant notarialny 506 003 080
Aplikant notarialny 508 894 910

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00,

a w innym czasie po uprzednim uzgodnieniu.


Na życzenie Klientów zapewniamy miejsca parkingowe na najbliższym Kancelarii strzeżonym podziemnym parkingu.

Kancelaria Notarialna usytuowana jest na pierwszym piętrze kamienicy położonej we Wrocławiu przy ulicy Ruskiej numer 2 (pierwsza brama od Placu Solnego - złote kolumny przy wejściu). Kancelaria dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych a budynek, w którym się znajduje jest wyposażony w windę.